Wie zijn wij?

(*) wil iedereen die streeft naar volwaardige inclusie van mensen met autisme sterker maken in die ambitie.

En met iedereen bedoelen we ook letterlijk iedereen: mensen met autisme, ouders en familieleden, professionelen, beleidsmakers, politici, en alle mensen die hun bedrijf, organisatie of vereniging autismevriendelijk willen maken.

Zolang inclusie een streefdoel is en geen realiteit gaan we koppig en vastberaden verder met wat we al ruim 30 jaar doen: mensen en organisaties met een hart voor autisme sterk maken in autisme en autismevriendelijkheid. We zetten een breed gamma aan sterkmakende activiteiten in: we sensibiliseren, inspireren, informeren, verbinden mensen en zetten ze in beweging.

We doen dit voor en met mensen met autisme. Want wij geloven dat we die inclusie alleen maar samen kunnen realiseren. En daar kunnen we iedereen, dus ook jij, bij gebruiken. We maken je graag sterk in autisme!

(*) Dit is de nieuwe roepnaam voor ‘Vlaamse Dienst Autisme’. Die vormde samen met Centrum voor Concrete Communicatie het samenwerkingsverband Autisme Centraal. De twee partners binnen Autisme Centraal gaan vanaf nu elk hun eigen weg om nog intenser en meer gefocust hun missie waar te maken.

Ons logo

Ons logo staat voor inclusie, verbinden, omvatten. Een logo met vormen die niet perfect zijn, maar in hun imperfecties mooi samen gaan. Want imperfecties horen bij deze wereld en dienen omarmd te worden. Een logo dat eenvoudig is. En dat ruimte laat voor verschillende interpretaties. Elk mens heeft een unieke kijk op de wereld. Die diversiteit koesteren we graag.

Medewerkers

Det Dekeukeleire

Maakt sterk door de activiteiten van sterkmakers in autisme te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Evy Van Hijfte

Maakt sterk door het organiseren van de brugactiviteiten, de vrijwilligerswerking en de sociale media.

Peter Vermeulen

Maakt sterk door informeren en sensibiliseren via publicaties, lezingen en vormingsactiviteiten.

Bieke Lambrechts

Maakt sterk door het verbinden van relevante informatie en het samenbrengen van verschillende ervaringsdeskundige perspectieven.

Kobe Vanroy

Maakt sterk door heldere taal tijdens infosessies, publicaties en in het tijdschrift.


Onze vrijwilligers zijn belangrijke sterkmakers!

Bestuur: Adelheid De Vleeschauwer, Agnes Pauwels, Ann De Roeck, Ellen De Laender, Els Van Schelvergem, Karel Dupont, Piet De Smet, Tine Vanneste.

Logistiek: Ali, Alessandro, Ben, Denise, Eric, Evi, Ibrich, Karel, Liesbeth, Philippe, Sverre, Wouter.

Brugactiviteiten: Onze talrijke brugvrijwilligers.

Partner InclusieAmbassade

sterkmakers in autisme vormt samen met Sig, Gezin en Handicap en Zit Stil de InclusieAmbassade. Met steun van de Vlaamse overheid bouwt de InclusieAmbassade aan een meer inclusieve samenleving. De InclusieAmbassade zet zich in voor een wereld met begrip van en voor mensen met een handicap, een solidaire wereld waar volwaardige inclusie een vanzelfsprekendheid is en niet langer een streven. De InclusieAmbassade engageert zich voor een solidaire wereld waarin mensen met een handicap mogen zijn wie ze zijn, mogen worden wie ze willen zijn.

De InclusieAmbassade houdt via allerlei activiteiten, campagnes en middelen een sterk pleidooi voor een superdiverse samenleving waarin mensen met een handicap een kwaliteitsvol leven kunnen leiden en volwaardig kunnen deelnemen: inclusie De InclusieAmbassade wil sensibiliseren, informeren, inspireren en verbinden, bewegen en activeren rondom handicap.

Achter het label

Joren, Petra, Hilde, Liesbet, Krista, Wim, Ibrich, Jessica, Liesbeth, Alena, Mieke en Robin tonen via zelf gekozen ‘labels’ op hun gezicht dat ze meer zijn dan hun handicap. Ze leven iedere dag met een label, dat van handicap. Maar achter dat label schuilt een veel rijker verhaal, dat van mensen met talenten, een eigen levensloop, met dromen, angsten, wensen, waarden, verlangens en persoonlijke ervaringen.

Bekijk de digitale tentoonstelling

WereldAutismeDag

Voor de jaarlijkse WereldAutismeDag op 2 april werken we samen met de Vlaamse Vereniging Autisme, de Liga Autisme Vlaanderen, Participate en de Referentiecentra Autisme in de actie #KEIvoorAutisme. Vlaanderen telt heel veel autismekeien. Mensen met autisme die iets keigoed kunnen. Mensen zonder autisme die het leven keileuk maken voor iemand met autisme. En de keikoppen die hun streven naar een autismevriendelijker samenleving maar niet willen opgeven. Al die keien verdienen het om gezien te worden. En dat bedoelen we – hoe kan het anders – letterlijk.

Het doel van de campagne: een stimulans geven aan de autismevriendelijkheid in Vlaanderen door autisme en autismevriendelijkheid op een concrete en positieve manier in de keiker, eh… kijker te zetten.

keivoorautisme.be

20 jaar geleden werd Autisme Centraal boven de doopvont gehouden.

De missie: opleiden, informeren en inspireren. Twee partners sloegen hierbij de handen in elkaar: de Vlaamse Dienst Autisme (VDA) en het Centrum voor Concrete Communicatie (CCC). In die 2 decennia heeft de samenwerking stevig aan de weg getimmerd naar meer levenskwaliteit voor mensen met autisme. Velen vonden in Autisme Centraal een inspiratiebron om autismevriendelijk en autismedeskundig te worden. We kijken met trots terug op de afgelegde weg.

Vanaf 1 juni 2021 gaan de twee partners hun eigen weg om nog intenser en meer gefocust hun missie waar te maken. De VDA werkt onder de nieuwe roepnaam: ‘sterkmakers in autisme’.

Het CCC gaat verder als ‘Autisme Centraal’ en blijft informatie en kennis gelinkt aan autisme verspreiden via een waaier van informatiedragers van topkwaliteit zoals vormingen, opleidingen en concrete, to the point publicaties. De voornaamste focus van ‘Autisme Centraal’ blijft het kwalitatief opleiden en trainen van professionelen en nauw betrokkenen die mensen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) ondersteunen en/of coachen in heel Europa.

autismecentraal.com

Vragen over ‘wie zijn we’? Of over onze werking en medewerkers?


Stel je vraag

Hoe ons bereiken?

Het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg ligt op 10 minuten wandelafstand van het station Gent-Dampoort.

Gratis parkeren in het Groot-Begijnhof is mogelijk mits je vooraf een parkeerkaart ontvangt van ons. Parkeer niet in de straatjes van het Begijnhof. Volg de blauwe borden met pijl naar de parking. Indien de parking volzet is kan je betalend parkeren in de straten rondom het Begijnhof of op de parking van het station Gent-Dampoort. Meer informatie of parkeerkaart ontvangen? Mail naar info@autisme.be.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙