Wat doen wij?

Inspirerende en sterkmakende activiteiten bij ons en bij jou

We sensibiliseren en informeren via activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt. Omdat niet iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt, bouwen we aan een gevarieerd aanbod van sterkmakende activiteiten. Betrouwbare en toegankelijke informatie over autisme, concreet en met een knipoog, bij ons of op maat in jouw organisatie.

Interesse in wat we binnen je eigen organisatie kunnen brengen? Neem dan contact op via wij@autisme.be. We informeren je vrijblijvend over alle mogelijkheden!

CursussenGratis downloadsPublicaties en producten

Ambassadeur voor Autisme

Werken aan inclusie van mensen met autisme kan niet zonder de mensen om wie het gaat actief te betrekken. In een traject van meerdere groepssessies, op verschillende locaties in Vlaanderen, maken we mensen met autisme sterk in het vertellen van hun verhaal en het opkomen voor de noden van iedereen met autisme. In elk traject wordt er ruimte gemaakt voor verschillende perspectieven en belevingen van autisme, maar we gaan vooral aan de slag met universele noden in autismevriendelijkheid. Telkens staat een specifieke context zoals werk, gezondheidszorg,... centraal in het traject. De Ambassadeurs voor autisme richten zich in de eerste plaats op het werken aan autismevriendelijkheid in de eigen, lokale omgeving. Ze krijgen tools en tips om te werken aan een eerlijke beeldvorming en aan het verspreiden van laagdrempelige informatie over autisme(vriendelijkheid).

Inschrijven voor het lopende traject is niet meer mogelijk. Zodra we nieuwe trajecten opstarten, organiseren we hier infomomenten voor. Houd onze website en sociale media in de gaten!

Jaarlijkse thema-uitgave 'sterk! in autisme'

Vanaf 2024 gaat 'sterk! in autisme' verder als een uitgebreide, jaarlijkse thema-uitgave. Het wordt dus één van onze publicaties die los besteld kan worden, net zoals alle andere publicaties die 'sterkmakers in autisme' uitbrengt. Elk jaar zal een ander onderwerp centraal staan in de verdiepende bijdrages van experten ter zake, de getuigenissen van ervaringsdeskundigen, de interviews met praktijkmensen, de boekrecensies en columns. We bundelen actuele informatie en initiatieven, met een open blik die kijkt en luistert naar mensen met autisme. Steeds aangevuld met een stevig fundament van autismevriendelijkheid. Je leest voorbeelden van good practices, maar we zullen ook uitdagingen formuleren, op basis van de ervaringen van mensen met autisme en hun netwerk.

Na de zomer van 2024 verschijnt een eerste thema-uitgave waarin we 'werken met autisme' vanuit verschillende perspectieven onder de loep zullen nemen. Wat maakt een werkvloer autismevriendelijk? Welke tips bewijzen elke dag hun nut? Wat doen mensen met autisme zelf om zich steeds weer in te kunnen zetten voor hun werkgever? Maar ook: wat als het niet meer gaat? We brengen eerlijke ervaringen van werknemers, werkgevers en collega’s. Inspirerende artikels, van en met mensen met autisme, die een open blik kunnen creëren op elke werkvloer!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Brugactiviteiten voor volwassenen met autisme

Tijdens brugactiviteiten leren volwassenen met autisme en een (rand)normale begaafdheid zichzelf en hun omgeving beter kennen.

In dit psycho-educatief aanbod komt een breed gamma aan onderwerpen voorbij: relaties, vrije tijd, sociale media, sport, huisdieren… Daarnaast verkennen we het culturele aanbod in Vlaanderen: een museumbezoek, een stadswandeling of ontdekken we eigen creativiteit.

Wil je meer info over prijs, locatie en planning van dit aanbod? Stuur een mail naar brug@autisme.be of neem contact op met ons via het contactformulier.

ContactFoto's

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙