Download een gratis exemplaar van ons tijdschrift!

We zijn ervan overtuigd dat zowel ouders als dienstverleners, als mensen met autisme een schat aan informatie en inspiratie in sterk! in autisme kunnen vinden.

In het uitgavejaar 2023, ondertussen al de 42ste jaargang, zullen er artikels verschijnen over o.a. recente inzichten in autisme, laagdrempelige tips over autismevriendelijkheid, inclusie op de werkvloer, wetenschappelijke duiding bij diverse vragen... Telkens aangevuld met ervaringsverhalen van ouders, initiatieven van onze ambassadeurs voor autisme, interviews met professionals en bijdrages van mensen met autisme zelf.

Een abonnement op het tijdschrift sterk! in autisme loopt over 12 maanden en telt 6 nummers. Bestaande abonnees ontvangen na hun abonnementsperiode een uitnodiging tot verlenging van hun abonnement.

Je kan je abonnement stop zetten door een mail te sturen naar redactie@autisme.be.

Je kan ook kiezen om te betalen via een domiciliëring. Vul dan dit formulier in en mail het naar redactie@autisme.be.


Abonneren

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙