Autisme en het voorspellende brein

Verrassend nieuwe inzichten over autisme
€ 30,00Gewicht: 0,80kg Er worden verzendkosten aangerekend.

Recent onderzoek toont aan dat het klassieke beeld van hoe het brein werkt, met de computermetafoor van input, processing en output, niet echt klopt. In dit boek onderzoekt Peter Vermeulen wat die nieuwe inzichten over de werking van het brein betekenen voor autisme. De ontdekking van het voorspellende brein werpt niet alleen een nieuw licht op autisme, het leidt ook tot de conclusie dat enkele van de gangbare interventies in autisme dringend herzien moeten worden.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙