Wat als psycho-educatie over autisme niet aanslaat?

Weerstand en oplossingsgerichte uitwegen
Gratis

Psycho-educatie onder de vorm van "uitleg geven over autisme" neemt enorm toe. Na de publicatie Ik ben Speciaal 2 (2005) van Peter Vermeulen verschenen heel wat varianten op de markt (nvdr. Intussen is er al een spelvariant van Ik ben Speciaal beschikbaar). Uitleg krijgen over autisme lijkt niet langer een recht, wel eerder een plicht. En dan duikt er al eens weerstand op. In dit artikel gaan we op zoek naar de bronnen van weerstand tegen psycho-educatie en kijken we hoopvol naar oplossingsgerichte uitwegen!

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙