Praktische tips voor autismevriendelijkheid

Tips voor verschillende plaatsen en situaties
Gratis

Als aanvulling op de tips die je in het zakboekje ‘autismevriendelijkheid’ kan lezen, vind je hier nog meer concrete aanpassingen die je kan doen om duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden. Houd er wel rekening mee dat iedereen (met autisme) anders is. Je kan dus deze suggesties uitbreiden en aanpassen aan de noden van unieke mensen met autisme. Denk daarbij niet in hokjes: tips die bij de ene plaats of situatie vermeld staan, kunnen ook zinvol zijn in een andere. Wie veel inspiratie wil opdoen leest dus best alle tips en denkt na over de toepassing ervan in eigen context. ‘sterkmakers in autisme’ biedt betrouwbare en praktische info, maar er mag ook plaats zijn voor humor via tips met een knipoog.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙