Het bevorderen van geluk bij mensen met autisme

Hoe kunnen (begeleiders van) mensen met autisme geluk nastreven?
Gratis

In de recente literatuur met betrekking tot autisme wordt slechts weinig aandacht besteed aan het emotioneel welbevinden en geluk van mensen met autisme. En wanneer gefocust wordt op het welbevinden is het meestal vanuit een negatief perspectief, namelijk het gebrek aan welbevinden en levenskwaliteit bij mensen met autisme. Vertrekkend van de principes van de positieve psychologie pleiten we voor een meer positieve benadering, waarbij strategieën ontwikkeld worden die het geluksgevoel bij mensen met autisme kunnen bevorderen, in plaats van vooral te focussen op de preventie en de aanpak van een gebrek aan welbevinden.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙